Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Fortsatt mulighet for bolyst

PUBLISERT: 21.02.20125. mars går fristen ut for å søke om Bolyst 2012-midler. Nytt av året er elektronisk søknadssystem.

32 millioner kroner er utlyst fra kommunal- og regionaldepartementet i Bolyst 2012. Prosjektene som får støtte skal gjøre det mer attraktivt å bosette seg og bli i distriktskommuner.

Årets hovedtemaer er
• Inkludering av innvandrere i distriktsområder
• Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
• Tilflyttingsprosjekter

Fylkeskommunen er departementets viktigste samarbeidspartner i Bolystsatsningen.

Les mer om Bolyst 2012 her.

Det nye elektroniske søkesystemet ser du her.


Kontaktperson:  Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no