Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Foreslår Kjerkol videre i styret

PUBLISERT: 08.02.2012


Ingvild Kjerkol, foto: Espen Storhaug

Fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol er oppnevt av fylkesrådet som medlem i fondsstyret for Regionale Forskningsfond Midt-Norge.

Saken skal opp i fylkesrådet 15. februar. Kjerkol sitter også i dag i fondsstyret, men ble valgt inn da hun var fylkesråd for regional utvikling.

Nå er hun oppnevnt fra Nord-Trøndelag sammen med professor Kristian Hveem (NTNU/HUNT). Vararepresentanter som oppnevnes er fylkesråd Anne Marit Mevassvik og oppvekstsjef Randi Segtnan, Verdal. Også disse tre sitter i styret som medlem og vararepresentanter i dag.

Oppnevningene gjelder for perioden 2012 - 2015.

Fylkesråd for kultur og regional utvikling, Terje Sørvik, skriver om vurderingen at det er viktig å styrke kontakten mellom nordtrøndersk nærings- og samfunnsliv og utviklingsmiljøene i Trøndelag.   

Regionalt Forskningsfond Midt Norge har eksistert i 1,5 år. Fondet er et samarbeid mellom fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Ved opprettelsen av fondet ble det vedtatt en samarbeidsavtale mellom de tre fylkene.

Les mer om Regionale Forskningsfond Midt-Norge.

Se mer om denne saken og andre saker fylkesrådet behandler i neste møte.
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no