Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 Enige om utbygging av sentrum

PUBLISERT: 14.03.2012


Inderøyordfører Ida Stuberg og fylkesråd Terje Sørvik

Fylkeskommunen blir med på spleiselag for å utvikle sentrum i Inderøy.

Sentrumsområdet Straumen skal utvikles både for alle som bor i kommunen, tilreisende og næringslivet. Planene omfatter alt fra utforming, utsmykking og tilpasning til det nye bo- og handelsområdet på Ness.

Inderøy kommune har et langsiktig arbeid med fokus på utvikling av hele Inderøysamfunnet gjennom prosjektet ”Inderøy 2020". Prosjektet
”Sentrumsutvikling Straumen” handler om å styrke Straumen som sentrumsområde/kommunesenter for Inderøy kommune. Tanken er å understøtte Inderøy kommunes profil som oppvekst og kulturkommune og med en sterkere næringsprofil.

Prosjektet skal planlegges i 2011/2012 og gjennomføres i 2012-2014.

Fylkesrådet var på Inderøy 13. mars for å formelt inngå partnerskapet med kommunen. Fylkeskommunen bidrar med ca 30 % av de rundt 8 millionene det er budsjettert med.
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no