Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 I støtet for elektrifisering

PUBLISERT: 14.03.2012- Vil ikke vente med elektrisk tog.

Samferdselsetatene foreslår at elektrifisering av Trønderbanen skal starte etter 2018. Dette er ikke foreningen ELBANEN STS enig i. - Trønderbanen og Meråkerbanen må bygges ut nå og som ett prosjekt innen samme frist, mener styreleder ogfylkesrådsleder Ingvild Kjerkol.

Foreningen ELBANEN STS hadde styremøte på Stjørdal 9. mars hvor det blant annet ble sett på forslaget til NTP (Nasjonal Transportplan 2014-2023) som ble presentert i forrige uke. Samferdselsetatene foreslår at arbeidet med å elektrifisere Trønderbanen skal starte etter 2018 dersom rammene for investeringer økes med 45 %. - Verken Trøndelag eller NSB har tid til å vente. Vi vil slå på kjørestrømmen 7. juni 2015! Trønderbanen og Meråkerbanen må bygges ut nå og som ett prosjekt innen samme frist, sier Kjerkol.

Styret har ansatt Milian Myraunet, tidligere fylkesrådmann i Sør-Trøndelag som daglig leder i foreningen. Han har lang erfaring med regionalt samarbeid og mener prosjektet vil lykkes. - Signalene fra Storting, Regjering og fagetater er positive. Under nasjonalt Jernbaneforum i Oslo 7. mars sa både Statsråd Ragnhild Meltveit Kleppa og Jernbanedirektør Elisabeth Enger at enkelte utbygginger bør organiseres som selvstendige prosjekter.
 
- Alle vi snakker med uttrykker stor forståelse for arbeidet med å gjøre transportsystemet i regionen mer robust og miljøvennlig. Det vil være uansvarlig å sitte stille og se på at NSB tvinges til å kjøpe nye diesellokomotiv, sier han.
 
På strekningen Sundsvall - Storlien er bane og togmateriell fornyet. - Vi må ta mål av oss til å oppgradere tog og skinneganger til ”svensk standard”", sier Myraunet, som gleder seg til å ta fatt på jobben. Han vil umiddelbart ta initiativ til forhandlinger med staten om å inngå avtale om forskottering av kostnadene i prosjektet.

Foreningen ELBANEN Steinkjer –Trondheim –Storlien (STS)

• Stiftet av fylkeskommunene i Trøndelag og Regionförbundet Jämtlands Län.
• Målet er at Trønderbanen og Meråkerbanen skal være elektrifisert 7. juni 2015
• Foreningen skal arbeide for beslutning om finansiering og bygging, om nødvendig som et prosjekt med forskotteringsavtale.
• Jernbaneverket er invitert til tett samarbeid om detaljplanlegging.
• Utbyggingskostnadene er beregnet til 1,5 mrd kr.
• Foreningen ser for seg byggestart 1.februar 2014.

 
Kontaktperson:Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no