Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

 52 millioner til Innovasjon Norge

PUBLISERT: 23.02.2012


Direktør Ulrik Hammervold og fylkesråd for regional utvikling Terje Sørvik signerer avtale

Innovasjon Norge får 52 millioner kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune til bedriftsrettede tiltak i 2012.

- Fylkeskommunen og Innovasjon Norge Nord-Trøndelag jobber mot samme mål, og har et godt samarbeid  for næringsutvikling i fylket, sier Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling.

Torsdag 23.2 signerte han og direktør Ulrik Hammervold i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag den årlige avtalen som regulerer samarbeidet. Her stiller fylkeskommunen sine krav når det gjelder innsatsområder. For eksempel skal 40 prosent av tilskuddsmidlene gå til prosjekter med innovasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. 40 prosent av etablererstipendene skal gå til kvinner og 30 prosent til ungdom.

- For å lykkes er det viktig at vi er godt koordinert og det sikrer denne avtalen, sier Ulrik Hammervold.

Avtalen befester også at det regionale utviklingsarbeidet i Nord-Trøndelag utøves av et regionalt partnerskap ledet av fylkeskommunen. Innovasjon Norge er nettopp fylkeskommunens redskap i det bedriftsrettede arbeidet.

Innovasjon Norge eies av fylkeskommunene (49 prosent) og Nærings- og handelsdepartementet.

 
Kontaktperson: Sørvik, TerjeNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no