Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Satsning, Tendenser og Utvikling i Nord-Trøndelag

STUN-T


Feil

Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen, eller den er ikke registrert som sikker.

Fylkesråd Terje Sørvik

Terje Sørvik (A) er fylkesråd for kultur og regional utvikling.

Fylkeskommunen er den viktigste aktøren i regionalt utviklingsarbeid i Nord-Trøndelag. I tillegg til næringsliv, sysselsetting og bosetting dreier regional utvikling seg også om transport, plan-, miljø- og arealspørsmål. Fylkesutviklingssjef Kirsten Haugum er leder for avdelingen regional utviklingsavdeling i fylkeskommunen.

Feil

Webdel-feil: En webdel eller webskjemakontroll på denne siden kan ikke vises eller importeres. Finner ikke typen, eller den er ikke registrert som sikker.

Satsninger, tendenser og utvikling i Nord-Trøndelag

Foto: Steinar Johansen

 

 

STUN-T NYHETER

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no