Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Statistikk > Statistikkbanktabeller

Statistikkbanktabeller


Statistikkbank er et tabellverktøy som benyttes av flere virksomheter for publisering av statistikk. All offisiell statistikk fra SSB gjøres tilgjengelig på denne måten. Fiskeridirektoratet og Folkehelseinstituttet har liknende løsninger innen sine fagfelt. Lenker til virksomhetenes løsninger finner du til høyre.

I oversikten under vil vi samle direktelenker til utvalgte statistikkbanktabeller gruppert etter tema. Vi bistår gjerne med veiledning i bruk av verktøyene dersom det er behov for dette.


Havbruk
Akvakulturtillatelser, laks, regnbueørret og annen ørret
Demografi  Sysselsetting
Alderssammensetning  Sysselsetting etter kjønn, alder og næring
Befolkningsfremskrivinger Sysselsetting etter næring og sektor
Bosettingsmønster  Inn- og utpendling
Folketall Pendlingsstrømmer
Folketall historisk  
Folketall, spredt- og tett  
Inn- og utvandring  
Innenlandsk flytting  
 
 
   
   
   
   
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no