Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Statistikk > Andre statistikkilder

Andre statistikkilder


​Denne siden gir oversikt over nettsider med statistikk som kan benyttes i arbeid i kommunene.
 
Ressursportalen
Ressursportalen er et prosjekt som tar sikte på å gi oversikt over statistikk, analyse og styringsdata for kommunene og fylkeskommunen. På hovedsiden kan man søke gjennom og åpne de ressursene som er gjort tilgjengelige.
Ressursportalen.no
 
Folkehelseprofilene - folkehelseinstituttet
Her kan du hente folkehelseprofil for kommuner og fylker. Folkehelseprofilen åpnes som pdf og kan skrives ut eller lagres lokalt på din maskin.
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
 
Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT), kommunedata
Kommunehelsedata gir utvalgte resultater fra HUNT og noen andre datakilder for hele fylket og for de enkelte kommunene i Nord-Trøndelag fylke. Det er her mulig å sammenlikne resultatene mellom kommunene, og mellom den enkelte kommune og hele fylket samlet.
http://www.ntnu.no/hunt/kommunedata
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets kommunedata
Her finner man befolkningsframskrivinger, framtidig tjenestebehov og produksjonsindeks i framtidens kommuner. Figurene i nettløsningen er utviklet av departementet på bakgrunn av tall fra mellomalternativet i SSB sine kommunevise befolkningsframvisninger.
Nettside her

Kommunehelsas statistikkbank - folkehelseinstituttet
Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.
http://khs.fhi.no/webview/
 
Norgeshelsa - folkehelseintstituttet
Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen. Du finner en statistikkbank, et fylkesbarometer og lenker til artikler om helsa i Norge.
http://www.norgeshelsa.no/norgeshelsa/
 
KMDs overrsikt over kommunenes frie inntekter
I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune
Nettside her
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no