Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Luftfart

Luftfart


Møtereferat luftfartsforum Trondheim lufthavn værnes

Møtereferat luftfartsforum Namdal

 

Avinor har ansvar for de statlige lufthavnene i flysikringstjenesta i Norge.
I Nord-Trøndelag driver Avinor lufthavnene i Rørvik, Namsos og Værnes

Luftfartsforum Midt- Norge er et samarbeidsforum med Avinor, reise- og næringsliv, kommunale og regionale politikere. Forumet ble etablert i 2009 for å styrke Trøndelagsregionen i å være koordinert i arbeidet med å fremme videreutvikling av Trondheim Lufthavn. Flyplassen skal være et instrument for at vår region skal fremstå som et godt etablerings- og utviklingssted for næringslivet og et attraktivt bosted og reisemål. Luftfartsforumet skal arbeide for en helhetlig utvikling av Trondheim Lufthavn Værnes, herunder også tilbringertjenester. Dette skal skje ved å sikre lufthavnen gode rammevilkår og legge grunnlaget for at regionen får et best mulig rutetilbud, da spesielt til/fra utlandet.

Luftfartsforum har følgende representasjon:
Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Tor Erik Jensen
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Arne Braut (leder)
Trondheim kommune
Stjørdal kommune
NHO Trøndelag
Næringsforeningen i Trondheim/ Midtnorsk handelskammer
Stjørdal Næringsforum
Visit Trondheim AS
Trøndelag Reiseliv AS
Avinor Trondheim Lufthavn Værnes
Innovasjon Norge
Access Mid-Norway

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no