Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel

Samferdsel


Ansvar

 

Tomas Iver Hallem
fylkesråd for samferdsel

Administrativ ledelse

 

  
Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenester og fylkesveger.

Ansvaret administreres av funksjonsområdet «Samferdsel» i avdeling for «Regional utvikling», og har som formål å tilby et hensiktsmessig transporttilbud innen rutetransport, skoleskyss og transport for funksjonshemmede på trafikksikre, framkommelige veger og til sjøs.   
 
Lokalt og regionalt buss- og båtrutetilbud
Fylkeskommunen planlegger og tilrettelegger for å kunne tilby et hensiktsmessig transporttilbud innen rutetransport, skoleskyss og transport for funksjonshemmede.

Løyveordninger
Transportløyver reguleres av lov om yrkestransport.
Fylkeskommunen er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver i fylket.
Drosje- rute- og selskapsvognløyver.

Løyvemyndighet for gods- og turvognløyver er Statens vegvesen.
 
Fylkesveger
Fylkeskommunen har ansvar for 3004 km fylkesveg med tilhørende ferger, bruer, tunneler og gang- og sykkelveger. Gjennom fylkesvegplanen og økonomiplanen prioriterer fylkestinget innsatsområdene på fylkesvegnettet. Statens vegvesen administrerer drift og vedlikehold, planlegging og utbygging av fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.
 
Øvrig om samferdsel i fylket
Fylkestinget er en aktiv pådriver for utbygging av bredbånd. Fylkeskommunen bidrar økonomisk ved legging av trekkrør i vegutbygginger og tildeling av bredbåndsmidler.
Ulike regionpolitiske organ ivaretar Nord-Trøndelags interesser innen jernbane- og flytransport. Det er stort politisk nordtrøndersk trykk i regionale havnespørsmål, jernbaneutbygging og utbygging av riksvegene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no