Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Veg

Veg


Vegnett i Nord-Trøndelag fra 2010
Klikk på bildet for å se kartet i full størrelse
Vegnett i Nord-Trøndelag fra 2010

 

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har ansvaret for til sammen 3000 kilometer fylkesveg.

 

Hvilke vegprioriteringer som skal gjøres i Nord-Trøndelag inn i et samlet Trøndelag er samlet i et eget grunnlagsdokument. Det er sendt ut på høring og blir vedtatt av fylkestinget i juni 2017. Dokumentet leser du her.

Det er også et følgeskriv fra fylkesråden. Det ser du her.

Tidligere har vi jobbet etter fylkesvegplan for 2014-2017.

Ansvar:
1.januar 2010 overtok fylkestinget ansvaret for det meste av vegnettet i Nord-Trøndelag. Alle riksvegene, med unntak av E6 og E14, gikk over fra å være eid av staten til å bli eid av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen kjøper tjenester av Statens vegvesen som utfører planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Kart som viser funksjonsinndelingen av fylkesvegnettetNord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no