Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)


Retningslinjer

Transporttjenesten for funksjonshemmede


Reviderte retningslinjer for utvalgte kommuner:
Transporttjenesten for funksjonshemmede (gjelder pilotkommunene Høylandet, Frosta, Meråker, Inderøy, Verran, Verdal og Steinkjer. 

 

Kontakt

Jann Roar Pettersen
Tlf: 74 11 52 16Formålet med transporttjenesten er å gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. Den enkelte kommune kan bidra med midler til tjenesten, slik at brukerne i kommunen får et bedre transporttilbud enn fylkeskommunens tilbud. Kommunen er den som har direkte kontakt med brukerne, og den som veileder og informerer.

Fylkeskommunen fastsetter antall turer hvert år ut fra gjeldende budsjettrammer. Antall turer differensieres slik at yngre funksjonshemmede gis flest turer. Antallet kan variere noe fra år til år.  

Tildelte turer kan benyttes til det formålet brukeren selv ønsker. Tilbudet gjelder for reiser start/stopp i Nord-Trøndelag. Turene bør ikke benyttes til transporter som dekkes av andre, f.eks. skoletransport, transport til/fra medisinsk behandling m.v.

Noen kommuner er med i et samordningsprosjekt mellom bestillingstransport og TT. For disse gjelder egne retningslinjer. Se i menyen til høyre. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no