Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Løyver

Løyver


 Fylkeskommunen har ansvaret for å utstede behovsprøvde transportløyver, dvs drosje, selskapsvogn samt ruteløyver.
 
Drosjeløyve, herunder reservedrosjeløyve, gir innehaveren rett og plikt til å drive transport med motorvogn utenfor rute. Løyvene er behovsprøvd og kunngjøres for tildeling i de største avisene i fylket og på denne nettsiden.  

Behandlingsgebyret for løyver er for tiden kr 3.400. Gebyret innbetales til konto 4410 06 00290 og merkes: «Behandlingsgebyr for løyver»
Garantibeløpet for 2018 er kr 84 000 for første løyvet og kr 47.000 for hvert påfølgende løyve.  

Opplysninger om tildelte løyver gis i et landsomfattende løyveregister som er lagt ut på internett under
www.transportloyve.no   
 
 
 
Gods- og turvognløyver
Fra 1. januar 2015 er det Statens vegvesen som er løyvemyndighet for nasjonale gods- og turvognløyver. Samtidig opphører også vegdirektoratets funksjon med utstedelse av fellesskapstillatelser og fellesskapslisenser.
  
Kontaktinfo:
Tlf. 02030
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no