Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Trafikksikkerhetsprisen 2004

Trafikksikkerhetsprisen 2004


 Trafikksikkerhetsprisen til Arne Dalen

Arne Dalen, som er lærer ved Steinkjer videregående skole, har fått fylkets trafikksikkerhetspris for 2004. Dalen har brakt trafikksikkerhet inn som en viktig del av faget etikk ved skolen.

- Denne undervisningen har han gjennomført på en god måte de siste fire åra med gode tilbakemeldinger fra elevene. Arne Dalen har også bidratt i kurs og konferanser for å videreformidle de gode erfaringene fra undervisninga i Steinkjer. På denne måten har du bidratt til å oppfylle fylkestingets mål om å få trafikk og trafikksikkerhet inn i skoleverket på en mer forpliktende måte enn i dag, sa fylkesordfører Erik Barntes da han overrakte prisen.
 

Ifølge statuttene for trafikksikkerhetsprisen skal prisen være en æresbevisning som markerer prisvinnerens spesielle innsats for trafikksikkerhet i fylket. Den skal stimulere til tiltak/engasjement hos enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhets som hovedoppgave. Selve prisen er et veggteppe, en diplom og en sjekk på 10.000 kroner. forb

I forbindelse med prisutdelingen understreket fylkesordføreren at trafikksikkehet handler om mer enn å bygge bedre veger og flere gang- og sykkeleveger, eller flere kontroller.

- Dette handler også om holdningsskapende arbeid og opplæring. Hovedfokus i gjeldende handlingsplan for trafikksikkerhet er nettopp dette: et økt fokus på opplæring og informasjon. Hovedgrepet er å få trafikksikkerhet inn i skoler og barnehager på en langt mer forpliktende måte enn i dag, sa Erik Bartnes.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no