Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Trafikksikkerhetsprisen 2001

Trafikksikkerhetsprisen 2001


 Susanne Bratli, Olaf Fossum og fylkesordfører Merethe Storødegård
Olaf Fossum mottok prisen på vegne av firmaet.
Her er han flankert av fylkesordfører Merethe
Storødegård og Susanne Bratli, leder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.


Fossum Auto fra Inderøy er tildelt fylkets trafikksikkerhetspris for 2001. Firmaet, som også driver med bilberging, har tatt aktivt del i trafikksikkerhetsarbeid ved at de har stilt opp og gjennomført demonstrasjoner av kollisjoner ved videregående skoler i fylket.

Utstyret for fjernstyrt kollisjon ble innkjøpt av Trygg Trafikk og fylkets trafikksikkerhetsutvalg for fire år siden. Dette brukes for å vise konsekvensene på personer og bilder når det skjer kollisjoner. De tre siste årene er dette vist for avgangselever ved de fleste videregående skolene i fylket.

Leder i trafikksikkerhetsutvalget Susanne Bratli trakk fram Fossum Autos innsats i disse kollisjonstestene. Bilfirmaet har hatt ansvaret for gjennomføringen, med henting av aktuelle bilvrak, gjennomført kollisjonen og ryddet opp i etterkant. Dette har de gjort uten noen form for betaling.

Olaf Fossum var tilstede i fylkestinget og tok imot prisen som består av en diplom, en sjekk på 5000 kroner og et teppe.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no