Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet
Ansvar
"Fylkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket", jamfør Vegtrafikklovens § 40a.

I Nord-Trøndelag er dette ansvaret lagt til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Handlingsplan for trafikksikkerhet
Trafikksikkerhetsarbeidet prioriteters gjennom fireårige handlingsplaner. Handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag 2014-2017. Forslag til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord- Trøndelag 2014-2017 har vært på høring i kommuner og aktuelle organisasjoner, og vil behandles i fylkestinget i februar 2014.

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid - Tilskudd
FTU har som målsetting å bidra til at trafikksikkerhetsarbeidet får en høy status i kommunene.

Alle ulykker skjer i en kommune. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid i kommunene er avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde. 

For å få tilskudd til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid har FTU et krav om at kommunen har en vedtatt plan for trafikksikkerhetsarbeidet. Til hjelp med utarbeidelsen av en kommunal trafikksikkerhetsplan, har FTU utarbeidet en mal. Kommunene står helt fritt i om de ønsker å bruke malen som grunnlag.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no