Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Godkjent løyveutdanning

Godkjent løyveutdanning


 

Krav til faglige kvalifikasjoner for søkere til person- og godstransportløyve:

Rundskriv N-1/2008
Rundskriv N-4/2002

Etter yrkestransportforskrifen § 8 må den som søker om godstransportløyve eller turvognløyve ha stått til eksamen fra en av departementet godkjent teoretisk opplæring for å være kvalifisert. Rundskrivet avklarer hva som er godkjent løyveutdanning  for en søker som har utdanning fra programområdet Transport og logistikk i vg. skole etter innføring av Kunnskapsløftet.

Rundskrivet gjelder i tillegg til N-4/2002. En søker som fyller kravene etter dette rundskrivet vil også i framtida ha godkjent løyveutdanning.

Krav til faglige kvalifikasjoner for søkere til drosjeløyve.

Godkjente løyveutdanninger (taxiløyvekurs):
NKI Nettstudier
Kompetanseteam vest AS

Organisasjonene tilbyr også løyvekurs for person- og godstransport. Denne kompetansen gjelder også for søkere til drosjeløyve.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no