Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Samferdsel > Vegansvaret

Vegansvaret


1.januar 2010 overtok fylkestinget ansvaret for det meste av vegnettet i Nord-Trøndelag.

Offentlige veger er riksveger, fylkesveger og kommunale veger.


I Nord-Trøndelag er E6 og E14 riksveger. De vegene som binder sammen bygder, tettsteder og byer for øvrig er fylkesveger. Dette betyr at fylkeskommunen har eieransvaret, plan- og budsjettansvaret. Offentlige lokale veger er kommuneveger. 

Forvaltningsreformen innebar at fra 1. januar 2010 overtok fylekskommunen ansvaret for alle riksveger, unntatt E6 og E14 i fylket. Dette har styrket fylkeskommunen som regional utviklingsaktører.

Systemet med sams vegadministrasjon videreføres. Dette betyr at grunneiere, naboer, entreprenører og andre fortsatt kan kontakte Statens vegvesen om saker som angår fylkesveg.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no