Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Ivaretakelse og omsetning av viltkjøtt

Ivaretakelse og omsetning av viltkjøtt


Ivaretakelse og omsetning av viltkjøtt

Godkjent feltkontrollør

Elgen representerer den langt største mengden viltkjøtt, og genererer en førstehånds kjøttverdi på omkring 45 millioner kr i Nord-Trøndelag (5 000 dyr, 115 kg/dyr, 80 kr/kg). Ivaretakelse av dette og alt annet viltkjøtt er viktig. Hygiene, god kjøtthandtering, rett oppdeling og kunnskap om eventuelle dyresjukdommer er vesentlig.

1. mars 2010 ble det innført et nytt kontrollsystem for viltkjøtt i kraft av EU-forordningen: “Forskrift om særlig hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse” også omtalt som Matlovpakken. I Nord-Trøndelag tok Mære landbruksskole tak i utfordringen med å få utdannet godkjent personell etter den nye forskriften, og utviklet et kurs for såkalte ”godkjente feltkontrollører”. Flere kurs ble holdt før jaktstart i 2010. Det vil bli kjørt kurs når påmeldingen er stor nok. Interesserte kan henvende seg til Mære landbruksskole (mls.arkiv@ntfk.no). Hygieneforskriften kan du lese her. På Matportalen kan du få flere tips til hvordan du behandler felt vilt.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no