Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Høring på forskrift om utvidet jakttid på hjort i Verran kommune

Høring på forskrift om utvidet jakttid på hjort i Verran kommune


Verran kommune har i brev av 26.07.2011 søkt Nord-Trøndelag fylkeskommune om utvidet jakttid for hjort.

Forslaget til forskrift er utformet administrativt av Nord-Trøndelag fylkeskommune, Regional utviklingsavdeling. Se forslaget her 

Forslaget er sendt direkte til sentrale organisasjoner som kan ha synspunkter på forskriften. Forskriften er berammet behandlet i Fylkesrådet den 20.09.2011. Vi ber om høringsinnspill til forslaget. Innspill sendes postmottak@ntfk.no eller Nord-Trøndelag fylkeskommune, Pb. 2560, 7735 Steinkjer innen 05.09.2011.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no