Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Viltforvaltning

Viltforvaltning


Viltforvaltning 

Lokale villtiltak - informasjon om midler

Miljødirektoratets hjemmesider går det an å søke penger til lokale vilttiltak og andre tiltak innen miljøområdet.
 
 
 

Overordnet målsetting for hjorteviltforvaltningen i Nord-Trøndelag:

  • Hjorteviltet skal forvaltes på en bærekraftig måte, slik at det også i framtida kan utgjøre en høstbar ressurs, som gir grunnlag for rekreasjon, næringsutvikling og verdiskaping. I dette ligger et mål om en noenlunde jevn og forutsigbar endring i bestanden. 
  • Hjorteviltbestandene skal holdes på et nivå som gjør at de ikke fører til uakseptable skader på andre næringer, andre arter og i trafikken.
  • Hjorteviltets sunnhet skal ha fokus. For å overvåke bestandenes sunnhet skal målbare funn registreres og vurderes.
Lokale vilttiltak

Ordningen omfatter:

  • tilskudd til praktiske vilttiltak
  • bidrag til å løse oppgaver
  • stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner med mer
  • forskning og utvikling knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold og lokale vilttiltak

Søknader på regionalt nivå, som gjelder arter det jaktes på sendes fylkeskommunen via nettlenken under. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal søkes om via det kommunale viltfondet i kommunen.

Klima- og miljøverndepartementets rundskriv orienterer om tilskuddsordninger som er åpne for søknader fra kommuner og interkommunale organ, regionale og lokale organisasjoner og lag, enkeltpersoner og private virksomheter. Rundskrivet omtaler hvilke retningslinjer, søknadsfrister, kriterium o.a. som gjelder for hver enkelt ordning.

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no