Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskaping

Verneområder som grunnlag for økt lokal verdiskapingFoto: Kjartan Trana

Mål: Å skape næringsvirksomhet i og nær vernede område i fylket. Verdiskapingen skal dokumenteres gjennom utprøving i 4 utvalgte testområder.

Pilotprosjektet er eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Innovasjon Norge Nord-Trøndelag.

De sentrale og bærende elementer i piloten vil være følgende:

• Utvikle de vernede områder i fylket slik at de kan bli merkevare for økt turistmessig bruk  og kan være en mal for annen satsing. Utviklingen må skje innenfor den  ramme som verneforskriften setter.

• Legge hovedvekt på økt  lokal verdiskaping gjennom å samarbeide med og utvikle entreprenører og reiselivsapparat kompetansemessig, ut fra en økosystemtilnærming koplet opp mot reiselivets etterspørseltrender både  innenlands og utenlands.

• Utvikle modeller og opplegg  for transport inn til og i verneområdene, kanalisering av turisttrafikken i områdene m/randsoner, vurdert  ut fra verneområdenes kvaliteter og robusthet mot slitasje.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no