Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > VRI Trøndelag

VRI Trøndelag


VRI Trøndelag er Trøndelags satsing innenfor Norges forskningsråds program Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI). VRI Trøndelag er en felles satsing for Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, og et bredt partnerskap står bak prosjektet. Nord-Trøndelag fylkeskommune er prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet, og ivaretar prosjektledelsen.

Målsetning VRI Trøndelag 2014-2016:
«VRI Trøndelag skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping gjennom
-å bidra til bedre samhandling mellom bedrifter, forskningsmiljøer, universiteter og høgskoler, samt offentlige aktører i Trøndelag
-å bidra til å styrke utviklingen av nettverk og klynger
-å bidra med til økt kvalitet på forskningsbaserte utviklingsprosjekter i regionen virksomheter

Prosjektet har egen hjemmeside med informasjon og nyheter.

For nærmere informasjon, ta kontakt med prosjektleder Frida Ekström, tlf 92 43 57 33.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no