Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Stedsutvikling

Stedsutvikling


Stedsutvikling er et av fylkeskommunens prioriterte områder for å bidra til bolyst.

Kommunene i Nord-Trøndelag har i de siste årene arbeidet godt med opprusting av kommunesentrene i et samarbeid med regionale etater og en rekke lokale aktører. 

Vår jobb
Stedsutviklingsprosesser og gjennomføring av tiltakene er et langsiktig samarbeid.

Fylkeskommunen ønsker å være en forutsigbar partner i stedsutviklingsarbeidet. Vi bidrar derfor konkret gjennom partnerskapsavtaler samt faglig og økonomisk støtte til de mange stedsutviklingsprosessene som foregår i kommunene.

Stedsutvikling omfatter utviklingen av nærmiljø, tettsteder og lokalsamfunn.
I dette inngår både fysisk, sosial, kulturell og næringsmessig utvikling.

Stedsutviklingsprosesser og gjennomføring av tiltakene er et langsiktig samarbeid. Fylkeskommunen ønsker å være en forutsigbar partner i stedsutviklingsarbeidet. Vi bidrar derfor konkret gjennom partnerskapsavtaler samt faglig og økonomisk støtte til de mange stedsutviklingsprosessene som foregår i kommunene.

Stedsutvikling omfatter utviklingen av nærmiljø, tettsteder og lokalsamfunn. I dette inngår både fysisk, sosial, kulturell og næringsmessig utvikling. 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no