Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Sjenerde Hjortevilt

Sjenerde Hjortevilt


Noen ganger blir vilt så husvarme at de opptrer til sjenanse for mennesker. De vanligste tilfellene i Nord-Trøndelag dreier seg om elg. Det er kommunen som har myndighet til å vedta uttak av slike dyr.  I 2003 ble myndigheten til å felle hjortevilt, også i de tilfeller hvor de utgjør fare eller skade på personer, delegert til kommunen (Delegering avmyndighet viltlovens §14a).  I Naturmangfoldlovens § 77, overgangsbestemmelser, heter det at alle tidligere delegasjoner står ved lag inntil Kongen bestemmer annet. Følgelig er det kommunen som har hjemmel til å fatte vedtak etter § 18 c.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no