Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > RFF Midt-Norge

RFF Midt-Norge


Regionale forskningsfond skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Forskningsfondene skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Innenfor disse områdene skal de også bidra til langsiktig, grunnleggende kompetansebygging i relevante forskningsmiljøer. Fondene skal dessuten møte regionenes FoU-behov gjennom å støtte FoU-prosjekter initiert av bedrifter, offentlige virksomheter, inkludert universiteter, høyskoler og forskningsmiljøer.

Det midtnorske forskningsfondet er et samarbeid mellom fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fondet disponerer en årlig ramme på om lag 25-30 mill. kroner. Satsingsområdene for det midtnorske forskningsfondet er:
• Marin sektor
• Mat
• Maritim sektor
• Olje/gass
• Fornybar energi og miljøteknologi
• Innovasjon i offentlig sektor

Se egen hjemmeside for informasjon og nyheter. For nærmere informasjon, ta kontakt med:
 
Spesialrådgiver Arild Egge, tlf. 741 11 277 / 997 36 157
Spesialrådgiver Frank Sandnes, tlf. 741 11 137 / 976 48 796

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no