Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Overvåkningsprogrammet for hjortevilt

Overvåkningsprogrammet for hjortevilt


Elg, hjort og villrein er blant de aller viktigste viltressursene i Norge og er gjenstand for stor interesse blant rettighetshavere, jegere, viltforvaltere og forskere. For å betjene denne interessen har det i lang tid vært gjennomført overvåking av hjorteviltbestandenes tilstand og utvikling basert på forskjellige metoder.

Siden 1991 har mye av overvåkingen vært utført som en del av Overvåkingsprogrammet for hjortevilt i 17 forskjellige områder, fordelt på elg, hjort og villrein. Programmet ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning (DN) i 1991. Ved opprettelsen var hensikten at programmet skulle fungere som et økologisk varslingssystem som kunne gi grunnlag for å vurdere utviklingen i ville hjorteviltbestander og deres naturmiljø ved hjelp av enkle data innsamlet fra en rekke representative overvåkingsområder. Det ble spesielt påpekt behovet for å kunne varsle om endringer i kondisjon (vekt) og reproduksjon som følge av varierende tetthet og klima. Tilsvarende var det ønskelig å benytte overvåkingsmaterialet som inngangsdata i bestandsmodeller, som basisdata for forvaltningsplaner, samt som en basis for å evaluere forvaltningstiltak og avdekke forskningsbehov. (Teksten over er hentet fra Nina rapport 584 Hjortevilt 2009).

Seks kommuner i Nord-Trøndelag inngår i overvåkningsprogrammet for hjortevilt: Meråker, Stjørdal, Levanger, Frosta, Verdal og Inderøy. Dette medfører at de får en mer grundig dokumentasjon av utviklingen for hjorteviltet i sin kommune, noe som også kommer den resterende forvaltningen på alle nivå til nytte, samt er av interesse for alle viltinteresserte.

Rapport fra overvåkningsprogrammet for 2011 finner du her. Den viser at det er synkende kondisjon og reproduksjon for elg over det aller meste av landet, også i trøndelagsfylkene. For hjort er det også en redusert kondisjon i de sentrale hjortefylkene.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no