Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > LUK - Lokal samfunnsutvikling i kommunene

LUK - Lokal samfunnsutvikling i kommunene


Satsningen skal styrke kommunene sitt arbeid med å bygge attraktive lokalsamfunn. Satsningen skal gjøre kommunene enda bedre til å planlegge, mobilisere, samarbeide og gjennomføre utviklingstiltak, og gjennom dette utvikle enda mer attraktive lokalsamfunn.

Målet med satsningen er å bedre kompetansen og kapasiteten til og kontinuerlig drive utviklingsarbeid i kommunene.  Dette skal skje gjennom å utvikle et tettere samarbeid mellom kommuner og fylke og mellom flere kommuner. Fylkeskommunen sin rolle som samordner, aktiv rådgiver og støttespiller ovenfor kommuner med utviklingsbehov blir styrket.

LUK-arbeidet i Nord-Trøndelag startet i mai/juni 2010. Det ble da gjennomført en besøksrunde til kommunene i Nord-Trøndelag hvor det ble redegjort for LUK satsningen. De ulike kommunene i Nord-Trøndelag sine behov, ønsker og forutsetninger ble drøftet opp mot LUK-satsningen.

Det er trehovedområder som LUK-satsningen i Nord-Trøndelag vil fokusere på. Dette er rekruttering, plan og prosess og samhandling. I LUK-satsningen i Nord-Trøndelag er det lagt stor vekt på å møte kommunenes forventninger som ble avdekket i besøksrunden.  Satsningen skal gå over fem år.

Nord-Trøndelag skal vi blant annet:

• Arrangere årlige kurs i plan- og prosessarbeid i kommunene, og det regionale partnerskapet knyttet til utvalgte temaområder.

• Videreutvikle traineeprogrammer for å skaffe kompetent arbeidskraft til kommuner og lokalt næringsliv.

• Utvikle årlige kompetanseplaner i samråd med regionene og kommunene.

• Sette sammen et kontaktteam som skal stå til disposisjon for kommunene i blant annet planarbeid.

Prosjektansvarlig for LUK-satsningen i Nord-Trøndelag er Even Ystgård. Per Martin Øfsti jobber også med satsningen som en del av sitt traineeopphold hos Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Mer informasjon finner du her 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no