Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Jaktsesongen 2010

Jaktsesongen 2010


Smånytt i forkant av jaktsesongen 2010

Skjema for sett elg og hjort
Sett elg/sett hjort skjema skriver en best ut fra hjorteviltregisteret, under aktuell dyreart, helt øverst på menyen til venstre. Da får man med nødvendige opplysninger på skjemaene om vald og lignende ferdig utfylt. http://www.hjortevilt.no/ .

Alternativt kan en skrive ut skjema fra Direktoratet for naturforvaltning sine sider på http://www.dirnat.no/, under publikasjoner, skjema. Men da blir de blanke, med fare for at de som fyller ut ikke tar med nødvendige opplysninger om vald, etc.

Regner med at det i de fleste tilfeller er kommunen som sender ut skjema til valdene, men det er ikke noe i veien for at jegerne sjøl går inn og skriver ut de skjemaene de trenger for sitt område fra hjorteviltregisteret.

Kjevelapper
De kommuner som trenger kjevelapper bestiller det direkte på: norservice@dirnat.no, eller telefon 73 58 05 54.

Merkede elg etter prosjektet ”Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Bindal og Rissa”
Det er ønskelig at merkede elg felles så en får inn informasjon om dem (forutsatt at dyret er lovlig på kvoten og andre formaliteter er på plass).

Følgende bes innsendt til prosjektet, evt. via kommunen:
• Fellingssted med nøyaktig navn og helst kartkoordinater
• Øremerke
• Halsbånd
• Slaktevekt
• Kjeve
• ovarier fra kyr
• for okser antall spir på hver side
• Evt. andre opplysninger om det er noe spesielt.

Skitt jakt!!

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no