Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Interreg

Interreg


Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Sentralt står samarbeid som kan bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Norske aktører kan delta i programmene. Deltakelsen finansieres over det norske statsbudsjettet.
 
Interreg er delt inn i flere ulike programmer, som retter seg mot ulike geografiske områder og tema. Både fylkeskommunene, kommuner, organisasjoner og bedrifter kan søke om prosjektstøtte fra Interreg.
 
Nord-Trøndelag har sekretariatsfunksjon for Interreg Sverige Norge-programmet og for sørsamiske prosjekt i Interreg Nord, delområde Sápmi
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no