Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret


Hjortevilt

På samme måte som tidligere skal kommunene rapportere tildelte fellingstillatelser og fellingsresultat for rådyr til Statistisk sentralbyrå. Det som er nytt i år er at kommuner som administrerer vald med areal i nabokommuner må oppgi tellende areal og felte dyr fordelt på alder og kjønn i hver kommune. For kommuner med kvotefri jakt på rådyr er det selvsagt vanskelig å oppgi tall for fellingstillatelser. Oppgi derfor bare fellingstillatelser for den delen av jakta som ikke er kvotefri. I Hjorteviltregisteret kan en hake av for kvotefri jakt for de valdene det gjelder, og opplysninger om antall vald med og uten kvotefri jakt kommer da automatisk riktig med når en velger ”Rapporterer til SSB”.

Vi oppfordrer flest mulig om å bruke Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no) i rapporteringen. Før en får rapportert, er det nødvendig å ha et oppdatert valdregister, samt å legge inn fellingstillatelser og de endelige fellingstallene for hvert vald i Hjorteviltregisteret. En forbedring i den nye utgaven av Hjorteviltregisteret gjør det langt enklere å holde oversikt over hvilke vald som mangler fellingstillatelse eller fellingsrapport, ved at en får opp en liste under registreringsbildet som viser hvilke vald som mangler registrering. Når alle vald har forsvunnet fra denne listen, er det en egen fane i venstremenyen der rapport til Statistisk sentralbyrå enkelt kan genereres og godkjennes. Tilleggsopplysninger om tellende jaktareal og felte dyr i nabokommuner skal oppgis her.

De kommunene som vet de får problemer med å bruke Hjorteviltregisteret som rapporteringskanal for rådyr, bes om å bruke Samlerapport for hjortevilt. Denne samlerapporten kan lastes ned fra Direktoratet for naturforvaltnings hjemmesider her.

Har du spørsmål om innlegging i Hjorteviltregisteret, kan du kontakte:
- Odd Lykkja, tlf: 74 33 53 10, eller e-post: support@ninanaturdata.no

Har du andre spørsmål om rapporteringen til SSB, kan du kontakte:
- Madli Judin, tlf. 62 88 52 55 (mandag-onsdag), eller e-post: mij@ssb.no

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no