Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Fylkeskommunale friluftsmidler

Fylkeskommunale friluftsmidlerNord-Trøndelag fylkeskommune fordeler årlig tilskudd til friluftslivsformål fra fylkeskommunens budsjett. Det gis tilskudd til fysisk tilrettelegging, stimuleringstiltak, aktiviteter og informasjonstiltak. Søkere er lokale lag, organisasjoner, barnehager, skoler og kommuner. Søknader prioriteres ut fra følgende kriterier, vedtatt av fylkesrådet:
 
- Universell utforming. Tiltak som øker tilgjengeligheten for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.
- Vekt på tiltak i nærmiljø som gir allment tilgjengelig tilbud om friluftslivsaktiviteter
- Tiltak for barn og unge
- Naturvennlig tilrettelegging med minimale tekniske inngrep
- Vekt på det enkle, tradisjonelle friluftslivet hvor naturopplevelse står i sentrum
- Informasjons- og aktivitetstiltak i eksisterende anlegg
- Geografisk fordeling av friluftslivsmidlene innen fylket over tid
 
NT Fylkeskommune har for 2017 totalt kr 345.000,- til fordeling over denne posten.
Med så begrensede midler blir det nødvendig å prioritere strengt ut fra kriteriene, og søknader som oppfyller en eller flere av kriteriene kan allikevel få avslag på søknad om støtte.
 
For 2017 ønsker vi å fokusere på universell utforming, ved å prioritere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til friluftslivsanlegg. Vi tenker særlig på mindre tiltak i eksisterende anlegg, hvor små forbedringer kan gi bedre tilgjengelighet for alle grupper av brukere. Mer informasjon her.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no