Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Regional utvikling > Båndtvangsbestemmelser for hund

Båndtvangsbestemmelser for hund


Fra 1. april til 20. august er det generell båndtvang for alle hunder. Regler omkring båndtvang finner en i hundelovens kapittel 2.

Hovedregelen er at hunder bare kan løpe løs når den følges på forsvarlig måte av fører. Med ”forsvarlig måte” menes at den er under fullstendig kontroll av fører, noe de aller færreste har over sin løse hund.

I dette tidsrommet med båndtvang skal hunden holdes i bånd, forsvarlig inngjerdet eller innestengt, uavhengig av om eier har kontroll over hunden eller ikke.  Dyrelivet er ekstra sårbart i denne tiden. Nesten alle hunder kan få vekket til live nedarvede jaktinstinkter, og jage og drepe dyreunger eller skade reir. Båndtvangen gjelder i både inn- og utmark.

Det er gjort unntak fra båndtvangen for hunder som brukes i reindrift, gjeterhunder, og hunder som brukes i eller trenes opp til aktiv politi-, toll- og redningstjeneste.

Den enkelte kommune kan etter hundelovens § 6 vedta forskrifter som bestemmer at hunder skal holdes i bånd utover båndtvangstiden i tilknytning til boligområder, handleområder, i parker, beiteområder, rekreasjonsområder mv.

Båndtvangstiden kan av kommunen utvides under ekstraordinære forhold, for å beskytte viltet. Det kan være særlig aktuelt når det er mye snø. Kommunen skal da utforme en forskrift om ekstraordinær båndtvang. Det er viktig at kommunen fortløpende vurderer behovet, og evt. opphever forskriften igjen hvis forholdene normaliserer seg.

Dressurområde, førerhunder mm.
Den enkelte kommune kan med tillatelse fra grunneier legge ut bestemte områder som såkalte "dressurområder". Her kan hundene fritt gå løs, uavhengig av båndtvangsreglene dersom hundene ellers følges på forsvarlig måte. Den enkelte kommune kan gi dispensasjoner fra båndtvangen for avgrensede formål og områder. Eksempler kan være dressurkurs og jaktprøver. Kommunene kan videre gi dispensasjon fra båndtvangen for særlige bruksformål. Dette gjelder f.eks. ettersøkshunder, førerhunder og hjelpehunder for funksjonshemmede.

Løse hunder i båndtvangstiden kan fanges inn av hvem som helst. Utenfor båndtvangstiden kan løshunder fanges inn av politi, grunneier, jakt- eller fangstberettigete.

Hunder som fanges inn skal stelles på forsvarlig måte og snarest leveres til politiet, som kontakter eier og tar vare på hunden på eiers regning til eieren henter den.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no