Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regional planstrategi 2012-2016

Regional planstrategi 2012-2016


Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016  ble vedtatt i fylkestinget i møte 14.6.2012 som sak nr. 26/12. 

Regional planstrategi består av ett dokument med 2 hoveddeler:

Del 1 er en felles regional planstrategi for Trøndelag. Den beskriver utfordringer og muligheter som er felles for hele Trøndelag, og som håndteres og følges opp gjennom felles planarbeid mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.
 
Del 2 er en regional planstrategi for Nord-Trøndelag som beskriver sentrale utviklingstrekk, utfordringer og muligheter for det nordtrønderske samfunnet og inneholder en oversikt over prioriterte planoppgaver.

I tillegg følger to vedlegg med saken. Vedlegg 1 er et utkast til grunnlagsdokument som inneholder statistikk og gjeldende politikk på ulike fokusområder. Vedlegg 2 er et drøftingsnotat som omhandler utfordringer i forhold til bosettingsmønster i Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no