Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regional planlegging

Regional planlegging


Som regional planmyndighet har fylkeskommunen ansvar for den regionale planleggingen. Dette innebærer utarbeiding av regional planstrategi i hver valgperiode samt regionale planer og regionale planbestemmelser. Les mer om det regionale plansystemet på Miljøverndepartementets hjemmeside.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no