Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Kommunal planlegging

Kommunal planlegging


Illustrasjonsbilde sjø og land 
Fylkeskommunen har et samordnings- og veiledningsansvar i forhold til plan- og bygningsloven. 

Kommunale planstrategier
Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for å synliggjøre kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel behandler langsiktige utfordringer for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Nedenfor finner du linker til vedtatte planstrategier og samfunnsdeler i vårt fylke.
 

Kommune Vedtatte
planstrategier
Vedtatte
samfunnsdeler
Flatanger 31.10. 2012 22.09. 2010
Fosnes 26.01. 2012 28.02. 2013
Frosta 06.02. 2013 06.10. 2009
Grong 20.06. 2016 20.03. 2014
Høylandet 19.09. 2013 05.05. 2011
Inderøy 29.04. 2016 17.06. 2013
Leka 18.12. 2012
Leksvik
Levanger 26.09. 2012 06.10. 2014
Lierne 13.12. 2012 08.05. 2014
Meråker 29.04. 2013
Namdalseid 21.06. 2001
Namsos Høst 2001
Namsskogan 23.10. 2012 28.06. 2011
Nærøy 18.09. 2012 12.12. 2013
Overhalla 11.02. 2013 12.06. 2007
Røyrvik 29.11. 2012
Snåsa 28.10. 2004
Steinkjer 25.05. 2016 21.09. 2016
Stjørdal 17.11. 2016 27.05. 2010
Verdal 24.09. 2012 06.10. 2014
Verran 29.03. 2012 27.03. 2014
Vikna 30.05. 2013 23.06. 2011

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no