Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Fylkesvegplan 2014-2017

Fylkesvegplan 2014-2017


Fylkesvegplan for 2014 - 2017 er et grunnlag for fylkestingets prioriteringer av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden. 

Planen ble vedtatt i fylkestinget 13. juni 2013. 
 

 

 

 

 

 

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no