Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > FoU-strategi for Trøndelag

FoU-strategi for Trøndelag


Forskning og utvikling er et sentralt samarbeidsområde mellom Trøndelagsfylkene både gjennom felles fylkesplan og de årlige samhandlingsprogrammene. I disse dokumentene er behovet for en regional FoU-strategi uttrykt. Også OECD-rapporten, ”Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling” (2006) og prosjektet RIS-Trøndelag, Regionale innovasjonsstrategier (2008) pekte på behovet for tettere samarbeid mellom forskningsmiljø og øvrige samfunnsaktører i arbeidet med å utvikle Trøndelag.

Her finner du FOU strategi for Trøndelag
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no