Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging

Planlegging


Etter plan- og bygningsloven skal regional planlegging stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Ansvaret for den regionale planleggingen ligger hos fylkestinget som er regional planmyndighet.

Regional planmyndighet har ansvar for arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regionale planbestemmelser.

Videre skal regional planmyndighet bistå og veilede kommuner i sin planlegging samt initiere og drifte regionalt planforum.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no