Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regional planstrategi 2016-2020

Regional planstrategi 2016-2020


Regional planstrategi er et obligatorisk element for planlegging på regionalt nivå etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen, som regional planmyndighet, skal utarbeide regional planstrategi én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging. Regional planstrategi for Trøndelag 2016 - 2020 er nå vedtatt i begge fylkesting.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no