Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Planstrategi for Trøndelag 2016-2020 – høringsdokumenter

Planstrategi for Trøndelag 2016-2020 – høringsdokumenter


Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020  ble vedtatt lagt ut til høring i fylkestinget i møte 11.6.2015 som sak nr. 38/15.
Høringsfristen er 15.12. 2015.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no