Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Regionalt planforum

Regionalt planforum


Hva er regionalt planforum?
Regionalt planforum skal være en møteplass mellom kommunene og det regionale nivået for diskusjon, samhandling og avklaring rundt større plansaker. Planforum er forankret i Plan- og bygningslovens
§ 5-3. Fylkeskommunen er ansvarlig for ledelse og sekretariat.
 
Aktørene som er med i det regionale planforumet i Nord-Trøndelag er: Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, NVE, Kartverket, Jernbaneverket, Sametinget, Kystverket, Fiskeridirektoratet og evt. Direktoratet for mineralforvaltning.
 
Regionalt planforum har møter den første onsdagen i hver måned. Møtedatoer 2017: 
 
Onsdag
4. januar
Frist for å melde inn sak: 7. desember
Onsdag
1. februar
Frist for å melde inn sak: 11. januar
Onsdag
1. mars
Frist for å melde inn sak: 8. februar
Onsdag
5. april
Frist for å melde inn sak: 15. mars
Onsdag
3. mai
Frist for å melde inn sak: 7. april
Onsdag
7. juni
Frist for å melde inn sak: 17.mai
Onsdag
6. september
Frist for å melde inn sak: 16. august
Onsdag
4. oktober
Frist for å melde inn sak: 13. september
Onsdag
1. november
Frist for å melde inn sak: 11. oktober
Onsdag
6. desember
Frist for å melde inn sak: 15. november
 
Hvor er møtene?
Vi har reservert møterom på Fylkets hus, Steinkjer, med kjernetid 10:00-15:00. Om kommunen ønsker det kan også planforumet reise ut til kommunen. Dette må være under forutsetning at ikke for mange kommuner melder interesse for å delta på samme møte.
 
Hvordan melder kommunene sin interesse?
Kommunene melder sin interesse for møte i planforum på e-post til postmottak@ntfk.no med kopi til anne-caroline.haugan@ntfk.no
 
​​​
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no