Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Planlegging > Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030

Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030


Sør- og Nord-Trøndelag har tidligere samarbeidet om felles fylkesplaner. Både for perioden 2005-2008 og perioden 2009-2012 hadde fylkene felles fylkesplan. Etter endringen i Plan- og bygningsloven er samarbeidet videreført i tilknytning til Regional planstrategi. I forbindelse med utarbeidelse av Regional planstrategi for 2016-2020 vedtok begge fylkesting at det skal igangsettes arbeid med en ny felles fylkesplan for Trøndelag.

Planprogrammet for ny fylkesplan er lagt ut på høring med frist 15.oktober 2016.​​​

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no