Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling

Næringsutvikling


Vi skal være et ledende miljø på helhetlig næringsutvikling i Nord-Trøndelag.

Regional utviklingsavdeling har derfor god bransjekompetanse innenfor flere viktige næringer. Vi har ellers god oversikt over relevante virkemidler som vil være aktuelle.

Vi samarbeider tett med øvrige regionale aktører og kommunene i fylket. Sammen med den øvrige kompetansen i Regional utviklingsavdeling har vi en mulighet til å se helheten, noe som gir oss et godt innblikk i krevende utviklingsprosesser.

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no