Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Til bedrifter

Til bedrifter


Du kan få hjelp til å finne den rette forskningskompetansen i et av Trøndelags mange FoU-miljøer eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktsbedrifter i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.
 
Du kan også få økonomisk støtte til å leie inn en forsker til ditt utviklingsprosjekt.
 
Eller – du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.
 
Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med en av våre kompetansemeglere.
 
Gå direkte til:
 
Kompetansemegling:
Kompetansemegling vil i praksis si å koble bedrifter og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag;
 
Bransjeuavhengige innovasjonsmiljøer:
Rørosregionen Næringshage (Holtålen, Røros, Tydal og Selbu)
Nasjonalparken Næringshage (Oppdal og Rennebu)
Næringshagen i Orkdalsregionen (Meldal, Orkdal, Skaun, Snillfjord, Agdenes og Hemne)
Trøndersk Kystkompetanse (Hitra og Frøya)
Fosen Innovasjon (Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik)
Namdalshagen (Namsos, Overhalla, Grong, Flatanger, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne)
PRONEO (Verdal, Levanger, Stjørdal, Frosta og Meråker)
T:Lab (Steinkjer, Inderøy, Namdalseid, Snåsa og Verran)
 
Bransjespesifikke innovasjonsmiljøer:
Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt eller innenfor din bransje/næring. Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DISTRIKTFORSK.
 
Forprosjekter
Forprosjektmidlene gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid.
 
I DISTRIKTFORSK tilbys støtte til forundersøkelser og eksperimentell utvikling. Bedrifter som er lokalisert i Trøndelag kan få inntil 200 000 kr i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder.
 
Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av
bedriften(e)s utgifter i forprosjektet. Tilskudd tildeles i henhold til statsstøtteregelverket. Bedriftens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter.
 
Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer, men maksimalt 20 prosent av den årlige potten på 3,5 millioner kroner kan tildeles bedrifter med registrert forretningsadresse i Trondheim.
 
Forprosjektmidlene har løpende frister. Forventet behandlingstid er ca. 30 dager. Søker må forvente noe lengre behandlingstid om sommeren.
 
Hvordan søke forprosjekt?
1. Ta kontakt med en kompetansemegler for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling.Ta kontakt med en kompetansemegler for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling.
2. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med forsker.
Word-versjon
PDF-versjon
3. Send prosjektbeskrivelsen til prosjektleder i DISTRIKTFORSK for godkjenning.
Når prosjektet er godkjent legger bedriften inn søknaden på Forskningsrådets Når prosjektet er godkjent legger bedriften inn søknaden på Forskningsrådets «MittNettsted» og på Regionalforvaltning.no.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no