Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Studie- og forskningsmiljøet

Studie- og forskningsmiljøet


 

I Trøndelag finnes store og viktige institusjoner innen forskning og utdanning. Innovasjon og nyskaping blir en stadig viktigere del av deres virksomhet.

NTNU www.ntnu.no    www.ntnu.no/naeringsliv
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet.
adr.: NTNU, 7491 Trondheim
tlf: 73 59 50 00 e-post: admin@ntnu.no  

IDEPORTALEN www.ideportalen.no
Ideportalen formidler studentoppgaver fra små-og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter til studenter i høyere utdanning. Formålet er å bedre samarbeidet mellom næringsliv og akademia.

START NTNU www.start.ntnu.no
Studentorganisasjon som arbeider med å fremme nyskaping og innovasjon blant studenter. Opplæring, kurs og arrangementer.
adr.: c/o Innovasjonssenter Gløshaugen (4.etg.), Richard Birkelandsveg 2 B, 7491 Trondheim
tlf: 73 59 61 21 e-post: kontakt@start.ntnu.no  

NTNU, SENTER FOR ENTREPRENØRSKAP www.iot.ntnu.no/nse
Forskning, undervisning og treningsprogrammer for  entreprenører. Kommersialisering av forsknings-og teknologibaserte forretningsideer. Arrangerer Venture Cup, Midt-Norge Take-Off, Entreprenørskolen og Gründerskolen.
adr.: NTNU, 7491 Trondheim
tlf.: 73 59 08 57 e-post: nse@iot.ntnu.no  

NTNU TECHNOLOGY TRANSFER AS (TTO) www.tto.ntnu.no
Bistand til kommersialisering av forskningsresultater ved NTNU. Sikre, forvalte, markedsføre og selge bruks-og eiendomsrett til ideer og forskningsresultater.
adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim
tlf: 73 55 11 79 e-post: contact@tto.ntnu.no   

SINTEF www.sintef.no
Stiftelse for forskning, utvikling og oppdragsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. 
adr.: Strindvegen 4, 7465 Trondheim
tlf: 73 59 30 00 e-post: info@sintef.no  

SINVENT AS www.sintef.no
Forvalter SINTEF's investeringsfond og SINTEF's eierinteresser i andre selskaper. Disponerer midler til nyskaping, utvikling og knoppskyting for aktører i SINTEF-systemet.
adr.: c/o SINTEF, 7465 Trondheim - S.P. Andersensveg 5, 7465 Trondheim
tlf.: 73 59 26 13 e-post: marit.solem@sintef.no  

NÆRINGSLIVETS IDEFOND www.ntnu.no/idefondet
Formålet er å styrke forskningsbasert innovasjon gjennom et tett samarbeid mellom næringslivet og NTNU. Fondet har 11 bedriftsmedlemmer herunder noen av Norges aller største bedrifter som Statoil, Hydro og Aker Kværner. Fondet gir økonomisk støtte og rådgivning til prosjekter i en tidlig idefase og har p.t. ca. 40 prosjekter i sin portefølje.
adr.: Klæbuvegen 153, 7491 Trondheim
tlf: 73 59 02 33 - 93 24 51 04 e-post: per.arne.wilson@ntnu.no  jon.lippe@ntnu.no  

HIST www.hist.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
adr.: Sverresgt. 15, 7004 Trondheim
tlf: 73 55 90 00 e-post: postmottak@hist.no  

START HIST www.start.hist.no
Medlemsbasert studentorganisasjon ved HIST som jobber med nettverksbygging, arrangement og tiltak for potensielle gründere blant studentene.
adr.: Sverresgt. 12, 7004 Trondheim - Studentparlamentet HIST, 7004 Trondheim
tlf: 73 55 90 92 - 99 53 99 70 e-post: kontakt@start.hist.no  

HINT www.hint.no
Høgskolen i Nord-Trøndelag
adr.: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer
tlf: 74 11 20 00 e-post: postmottak@hint.no  

START HINT www.startnorge.no
Start HINT er en aktiv og tilgjengelig ressurs for studenter og ansatte som har ideer, trenger hjelp til etablering/utarbeide forretningsplan eller har initiativ som dekkes av organisasjonens visjon. Organisasjonen vil samtidig være et knutepunkt for medlemmer og utenforstående interesser.
adr.: student Mona A. Elli, serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer tlf: 90 72 55 11

TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING AS www.tforsk.no
Gjennomfører forskning, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv og offentlig forvaltning.adr.: Bomvegen 3, 7725 Steinkjer
tlf: 74 13 46 79 e-post: post@tforsk.no  

BI TRONDHEIM www.bi.no/trondheim
Tilbyr utdanning innen økonomi og markedsføring med bachelorgradene økonomi og administrasjon, eiendomsmegling, markedsføring, markedskommunikasjon, internasjonal markedsføring og reiselivsledelse. Dessuten er bedriftsøkonomistudiet på deltid, etter-og videreutdanning og kurs tilrettelagt for enhver bedrift.
adr: Havnegata 9, Pirsenteret, 7462 Trondheim
tlf: 982 51 750 e-post: bi-trondheim@bi.no
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no