Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Reiseliv

Reiseliv


Kvelia i Lierne

Kontaktperson

Navn:Lindberg, Ragnhild Vist
Tlf:74115187
Mail:ragnhild-vist.lindberg@ntfk.no
Tittel:Permisjon

 

Fylkeskommunen bidrar aktivt i reiselivsutviklingen gjennom planlegging, tilrettelegging og konkrete tiltak.

Reiselivets årlige direkte og indirekte virkninger i Nord-Trøndelag var i 2010 beregnet til 3,5 milliarder kroner. Det betyr at reiselivet er et viktig næringsområde for fylket.

Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 trekker opp de viktigste strategiene for utvikling av reiselivet i fylket. Kontaktforum Reiseliv Trøndelag, som består av representanter fra NHO Reiseliv Midt-Norge, Hanen, Trøndelag Reiseliv AS, Innovasjon Norge Sør- og Nord-Trøndelag samt fylkesmennene og fylkeskommunene i Trøndelag, er ansvarlige for oppfølgingen.

Fylkeskommunen tar et direkte ansvar for reiselivets markedsmessige fellesoppgaver gjennom årlig deltakelse i Trøndelag Reiseliv AS sine markedsaktiviteter. Trøndelag Reiseliv AS er vertskap og står for informasjonsarbeid og profilering av Trøndelag.
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no