Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Petroleumsvirksomhet i Nord-Trøndelag

Petroleumsvirksomhet i Nord-Trøndelag


Kontaktperson

Navn:Larsen, Knut Viggo
Tlf:74115182
Mail:knut-viggo.larsen@ntfk.no
Tittel:Fylkesoljekonsulent

Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og i Norskehavet er og vil være en viktig aktør for næringslivet i Trøndelag.

Leveranser av varer og tjenester til petroleumsaktiviteten i Norskehavet og til den landbaserte virksomheten, gir hvert år store ringvirkninger til landsdelens næringsliv.

Leveranser av varer og tjenester fra midtnorsk næringsliv representerer flere milliarder kroner hvert år og sysselsetter flere tusen i regionen.

En undersøkelse som er gjennomført i 2008, viser at omsetningen for Trøndelag, har passert 10 mrd kroner. Totalt antall årsverk, som ringvirkninger av oljeselskapenes virksomheter, er i Trøndelag 6000. Oljenæringen er og vil være en sterk vekstmotor for Trøndelag og hele Norskehavsregionen.

Næringer i regionen
Statoils tilstedeværelse på Tangen i Stjørdal gjennom ansvaret for Norskehavet og Barentshavet er sentral, og genererer alene flere tusen arbeidsplasser og milliarder i innkjøp av varer og tjenester.

Fylkeskommunen gjennomførte et leverandørseminar i Stjørdal i 2008 i et samarbeid med Statoil. Selskapet anskaffet varer og tjenester i Midt-Norge utgjorde i 2007 6.5 milliarder kroner. I tillegg kjøper Statoils forskningsaktivitet på Rotvoll tjenester for vel 2 milliarder kroner.

En rekke andre selskap som blant annet Norske Shell, BP Norge, Total E&P Norge, ENI og  Det norske oljeselskap kjøper i tillegg varer og tjenester for milliarder fra Midt-Norge hvert år.

Det kan trygt sies at i løpet av 30 år har petroleumsvirksomheten i Midt-Norge blitt en milliardnæring som bidrar til å sikre bosetting og lokal verdiskaping i distriktene.
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no