Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Nyskapingsguiden

Nyskapingsguiden


Gode muligheter i Trøndelag - Nyskapingsguiden

 

Har du en god forretningside som du ønsker å utvikle, eller kanskje du ønsker å starte egen bedrift ? Da kan Trøndelag være stedet.

Trøndelag er en av Norges mest fruktbare regioner for nyskaping og kan blant annet by på:

  • Norges beste kompetansemiljø med NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag og SINTEF i spissen
  • Et stort gründer-og næringsmiljø med god etableringskunnskap
  • Kunnskapsbyen Trondheim som landsdelshovedstad med god tilgang på ung og kvalifisert arbeidskraft
  • God tilgang på privat og offentlig kapital
  • Trondheim Lufthavn Værnes med direkteruter til internasjonale knutepunkter
    
Å etablere egen bedrift er en stor utfordring og krever stor arbeidsinnsats. Bedriftsetableringen kan deles i 4 faser:  
  •  Avklaringsfasen
  •  Planleggingsfasen
  •  Etableringsfasen
  •  Vekstfasen
Vi tror både nyetablerere og eksisterende næringsliv kan ha nytte av Nyskapingsguiden for Trøndelag. Ca. 70 organisasjoner, selskaper, offentlige aktører etc. er representert med kontaktinformasjon.

Nyskapingsguiden er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Innovasjon Norge, Sør-og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Guiden er inndelt slik:    
    Studie-og forskningsmiljøet     
    Offentlige aktører     
    Utviklingsselskaper og andre aktører 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no