Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Åarjelsaemien Åarjelsaemien

Du er her:  Skip Navigation LinksNTFK > Arbeidsområder > Næringsutvikling > Marin sektor

Marin sektor


Fylkeskommunen har et todelt ansvar for fiskeri og havbruk.

 

Næringsutvikling
Fiskeri- og havbruksnæringa vil være en av bærebjelkene i nordtrøndersk næringsliv i uoverskuelig fremtid. Fra den spede begynnelse for 30 år siden har havbruk blitt en milliardnæring som sikrer bosetning og lokal verdiskapning i distriktene. 

Fylkeskommunen har kompetanse og økonomiske ressurser som kan hjelpe deg innenfor dette fagområdet.

Har du lyst til å være med på utviklingen av den "blå åker"?, ta kontakt! 

Kontaktperson: Jørn Ekrem


Forvaltning
Fylkeskommunen har ansvar for behandling av tillatelser til å drive oppdrett av laks, ørret og marin fisk. I tillegg har vi ansvar for forvaltning av kystsel, samt tildeling av undervisningskvoter innen de kvoteregulerte fiskeriene. Les mer om de ulike områdene ved å følge lenkene i margen til høyre.

Kontaktpersoner:
Bjørn Grenne
Solveig Skjei Knudtsen

Nord-Trøndelag fylkeskommune Besøksadresse: Seilmakergata 2, 7725 Steinkjer
Postadresse: Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Tlf: 74 11 36 00 Org.nr: 938 967 091 E-post: postmottak@ntfk.no